De sterk stijgende zorgkosten hebben geleid tot grote veranderingen in het zorgstelsel. Bezuinigingen, veranderingen in wet- en regelgeving, decentralisatie, grotere rollen voor de participatiesamenleving en zelfmanagement veranderen het zorglandschap in hoog tempo.

Digitalisering

Technische ontwikkelingen verruimen de mogelijkheden voor zorgvrager en zorgaanbieder. Klantportalen en E-health behoren tot de opties. De toenemende digitalisering van patiëntgegevens maken ontsluiting en gegevensuitwisseling voor zowel patiënt als zorgaanbieders eenvoudig. Dit vraagt de komende tijd om extra aandacht voor informatiebeveiliging en zicht op privacy.

Roep om transparantie

De grote maatschappelijke roep om verantwoording en transparantie maken certificeringen en een goede ondersteuning aan professionals van belang. Maar, het creëert ook een spanningsveld nu men minder registratielast en bureaucratie in de zorg wenst. Een vernieuwende blik op governance, risk en compliance is dan noodzakelijk.