Het zorgstelsel verandert in een hoog tempo. Het aantal patiënten stijgt en ook de behoefte van de patiënt verandert. Met nieuwe vormen van zorg proberen zorginstellingen zo goed mogelijk aan te sluiten op de ontwikkelingen binnen de samenleving en tegelijkertijd hoogwaardige zorg te garanderen.

Zorg en ICT

De inzet van ICT is een essentieel middel om zorg te vernieuwen. Klantportalen en e-health helpen de patiënt om regie te voeren over zijn eigen zorgproces. Processen worden waar mogelijk geautomatiseerd om efficiëntie te bereiken, denk aan digitale intakes en digitale overdracht van dossiers. Medische apparatuur wordt niet alleen geautomatiseerd, maar ook gedigitaliseerd, om met verzamelde data het zorgproces te optimaliseren. De inzet van robots in revalidatieprocessen is hier een goed voorbeeld van.

Transparantie en privacy

De vernieuwing in de zorg biedt enorme kansen. De toenemende digitalisering vraagt echter ook om zorgvuldige omgang met patiëntgegevens. Medische informatie hoort immers in de hoogste categorie van bescherming. Patiënten vragen in toenemende mate om transparantie welke gegevens bij wie bekend zijn en met wie deze uitgewisseld worden. Daarnaast stelt de AVG, de nieuwe privacywet, meer eisen aan het beschermen van persoonsgegevens en vraagt de Wet elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders om veilig en zorgvuldig gebruik van uitwisselingssystemen.

Een nieuwe blik

Zorginstellingen ervaren een uitdaging om adequate bescherming van informatie in te richten, zonder het zorgproces te belemmeren. Ook wettelijke eisen aan verantwoording en transparantie, door middel van certificering, vragen van zorginstellingen de nodige maatregelen in te richten. Een nieuwe blik op governance, risk en compliance is noodzakelijk om privacy, informatiebeveiliging en zorgvernieuwing samen te laten komen.