In de afgelopen jaren hebben de woningcorporaties te maken gekregen met meer ontwikkelingen dan menig andere sector. Waar de meeste sectoren al mee moesten op de winden van de technologische ontwikkelingen, kwam daar voor de corporaties nog veel meer bij.

Governance en compliance

Wij verwachten dat de nieuwe woningwet niet het einde is. Er zullen meer financiële eisen aan corporaties gesteld worden. En daarmee hogere eisen aan de governance en compliance. Hierdoor zal het moeilijker worden om te sturen en een langetermijnplanning te maken, wat zijn weerslag heeft op asset management en voorspelbaarheid van de vraag.

Professionaliseren en digitaliseren

Lastenverzwaring in het kader van de ondersteuning van andere corporaties, maar ook de verplichting terug te moeten naar de kern. De nieuwe woningwet heeft verregaande consequenties. Door de benodigde bezuinigingen en de scheiding tussen sociaal en commercieel bezig (DAEB en niet-DAEB), wordt ook een wissel getrokken op de personele bezetting. Hierdoor moeten corporaties in een hoger tempo professionaliseren. Met digitalisering meer doen voor, en door klanten is een model om efficiënter en effectiever te werken.

Continu bijwerken ICT

Snelle technologische ontwikkelingen en beperktere middelen maken slimme keuzes en ‘op tijd instappen’ van belang. Dit geldt onder andere voor de keuze van primaire systemen.

Samenwerkingen en fusies

We verwachten meer samenwerkingen en fusies in deze sector, omdat corporaties hun effectiviteit, efficiëntie en weerbaarheid willen verhogen.

Klantcases

Opdrachtgever

Middelgrote woningcorporatie in Noord-Holland

Vraag

”Breng voor ons de risico’s met betrekking tot privacy in kaart en kom met concrete aanbevelingen voor verbetering.”

Resultaat

We voerden een nulmeting uit door interviews af te nemen met verschillende medewerkers die werken met persoonsgegevens. Tijdens de interviews gingen we direct in op vragen of onduidelijkheden die spelen binnen de organisatie. De gesprekken gaven ons een duidelijk beeld van de stand van zaken met betrekking tot privacy. In de rapportage vertaalden we bevindingen naar concrete aanbevelingen en een stappenplan zodat de organisatie direct aan de slag kon met een vervolgtraject.

Opdrachtgever

Kleine woningcorporatie in Brabant

Vraag

”Geef ons met oog op de veranderende wetgeving inzicht in de huidige stand van waarborging van privacy binnen onze organisatie. Doe ons op basis daarvan concrete en realistische voorstellen om die op het vereiste niveau te brengen.”

Resultaat

We spraken verschillende medewerkers met betrekking tot privacy en analyseerden de aanwezige documentatie. Ook deden we waarnemingen ter plaatse. De opgedane inzichten vergeleken we met de eisen van de wetgever en op basis daarvan ontstond een overzicht van de belangrijkste stappen die deze corporatie kon zetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Naast een gedetailleerd rapport gaven we ook een presentatie voor directie en management waar we alle resterende vragen beantwoordden. De betreffende corporatie bleek na deze oplevering over voldoende kennis en materiaal te beschikken om zelfstandig een vervolgtraject op te starten.