Vernieuwen van processen is dé uitdaging bij digitale transformatie | AudittrailOrganisaties zien het vernieuwen en optimaliseren van processen (62%) en applicaties (45%) als de grootste uitdagingen bij digitale transformatie bij hun organisatie. Dat blijkt uit het Benchmarkrapport van Sogeti, dat werd uitgevoerd onder de top 500 organisaties in in de publieke en private sector in Nederland.

De drie grootste prioriteiten die momenteel op de directieagenda staan zijn flexibiliseren en versnellen van de organisatie (1), digitale transformatie (2) en verlagen van de bedrijfskosten (3). Momenteel richt de IT zich vooral op de operationele processen. Pas wanneer dat op orde is, gaat de organisatie zich richten op strategische business innovatie.

 

Uitdagingen bij digitale transformatie

Uit het onderzoek komen de volgende top 4 uitdagingen naar voren. Het is te zien dat de prioriteiten op de directieagenda goed in verband staan met de uitdagingen bij digitale transformatie:

  1. Vernieuwen en optimaliseren van processen (62%)
  2. Functionaliteit/ applicaties vernieuwen en uitbreiden (45%)
  3. Infrastructuur aanpassen en verder integreren (38%)
  4. De juiste mensen aantrekken (skills en expertise) (34%)

 

Vernieuwen en optimaliseren van processen en applicaties (1 en 2)

‘’Het blijkt lastig om bestaande applicaties om te vormen voor het gebruik in nieuwe online infrastructuren. Migratie in de vorm van ombouwen van en het realiseren van veilige connectiviteit kan complex en kostbaar zijn. Soms is volledige overbouw nodig met bijvoorbeeld PaaS componenten (born in de cloud) of een keuze voor nieuwe SaaS- gebaseerde applicaties. Gezien het complexe en omvangrijke IT-landschap vraagt dit om een gedegen transitieplan. Daarin moeten alle aspecten worden meegenomen van zowel de technologische cloud-infrastructuur als de fasering van applicatievernieuwing, procesaanpassingen en organisatieverandering. Bovendien moet het plan aansluiten op de strategie van de organisatie’’, aldus de onderzoekers.

 

Infrastructuur aanpassen en verder integreren (3)

38% van de respondenten ziet het aanpassen en verder integreren van de infrastructuur als uitdaging. Organisaties benoemen hier de integratie van data, processen en leveringsketen.

 

Juiste mensen aantrekken (4)

34% van de respondenten vindt het aantrekken van de juiste mensen een grote uitdaging. ‘’De verandering van een IT-beheerorganisatie naar een wendbare IT-serviceorganisatie vraagt namelijk niet alleen passende technologie en functionaliteit maar ook nieuwe sets van skills. Die zijn nodig om ‘dichter op de business’ te zitten bij het begeleiden en ondersteunen van veranderingen’’, aldus de onderzoekers.

 

Benchmarkrapport

In de periode van juni tot en met september 2016 heeft Sogeti een onderzoek uitgevoerd. Voor het onderzoek zijn top 500 organisaties in de publieke (44%) en private (56%) sector benaderd. De respondenten zijn werkzaam op het snijvlak van business IT, zoals de IT-manager (56%) en IT-director (11%). Uit het hoge responspercentage is af te leiden dat het onderzoeksthema ‘agility en cloud computing’ sterk leeft bij de doelgroep.

 

Bron: Sogeti

>Open hier het onderzoek

 


 

Grote kans dat uw organisatie met dezelfde uitdagingen te maken heeft. Probeer zo snel mogelijk in te spelen op deze uitdagingen, om lastigere en prijzige situaties te voorkomen. Op de korte termijn starten? Bekijk wat we voor u kunnen betekenen op het gebied van IT en Procesmanagement

Up-to-date blijven? Meld u dan aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief

Plaats een reactie