Software ontwikkeling is één van de grote drivers van de snelle ontwikkelingen in de technologie. En toch is deze sector niet alleen leidend in de ontwikkeling. Het heeft ook nadrukkelijk te maken met toenemende reguleren en de gevolgen van ontwikkelingen in de sector zelf. Cloud is al gemeengoed, security niet.

Privacy en security

De komende jaren zal deze sector voornamelijk druk zijn met de hogere eisen en de maatschappelijk beeldvorming rondom privacy en security. Aandacht voor deze onderwerpen zal ook gedreven worden vanuit concurrentieoverwegingen; degene die het het best en het snelst voor elkaar heeft, wint. Denk hierbij ook aan het volgen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese Privacy Verordening bij leveranciers van klant- en personeelssystemen.

Snellere dienstverlening

Daarnaast zal een snellere dienstverlening en dus ook een snellere omloop van technische infrastructuur zijn beslag krijgen.