Audittrail Professionals B.V. (hierna: Audittrail) auditeert en adviseert op de vakgebieden informatiebeveiliging, privacy, GRC en kwaliteit. Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens, zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers, waaronder mogelijk die van u. Persoonsgegevens verkrijgen wij als u bijvoorbeeld het formulier voor de ontvangst van onze nieuwsbrief invult, een verzoek tot een offerte doet of een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u onze website bezoekt, verstrekt u ons soms persoonsgegevens zoals uw IP-adres of een cookie.

Als privacy-expert vindt Audittrail het uiteraard belangrijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring leggen we u uit hoe we dat doen. We raden u aan om deze verklaring zorgvuldig door te lezen.

 

Welke gegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Audittrail gebruikt uw persoonsgegevens met name voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan van contracten met klanten en partners en het verlenen van diensten en/of producten
 • het doen van betalingen en het innen van vorderingen (inclusief het uit handen geven van vorderingen aan derden, mocht dat nodig zijn);
 • marketingactiviteiten, interne analyses en productontwikkeling
 • activiteiten van interne bedrijfsvoering;
 • het onderhouden van contacten met afnemers of leveranciers;
 • het tegengaan van (internet)fraude;
 • bij het voldoen aan een accountantscontrole;
 • de uitvoering of de toepassing van een wettelijke regeling, zoals een identificatieplicht.

Onze website

Audittrail verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens op haar website in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze website te verbeteren.

Audittrail verwerkt daartoe op haar website de volgende gegevens van u:

 • Uw naam en e-mailadres, als u zich aanmeldt voor onze razend interessante nieuwsbrief.
 • Uw volledige naam, e-mailadres en uw telefoonnummer, als u klant van ons wilt worden (en wie wil dat niet?) en ons contactformulier invult.
 • We verzamelen informatie over uw bezoek aan de website. Met deze informatie kunnen we de bezoekerservaring verbeteren. Wilt u hier meer over weten? Lees dan hier welke cookies wij gebruiken op onze website.

Gegevens aan derden

Audittrail verstrekt enkel uw gegevens aan derde partijen die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van de bovenstaande werkzaamheden of aan derde partijen die noodzakelijk betrokken zijn bij de bovenstaande werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan een gespecialiseerde auditor of IT-er. Wij verstrekken enkel uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres) zodat een afspraak met u gemaakt kan worden. Audittrail heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt.

Audittrail is, conform de betreffende wet, verplicht om in sommige gevallen persoonsgegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

In andere gevallen dan hierboven beschreven zullen wij altijd eerst uw toestemming vragen.

 

Gegevensbeveiliging

Zoals u van ons kunt verwachten heeft de veiligheid van uw persoonlijke gegevens bij Audittrail grote aandacht. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Onze medewerkers die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van uw gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze principes gelden ook voor organisaties die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen, gegevens verwerken en gebruiken.

 

Bewaartermijn

Audittrail bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

 

Uw rechten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met mail@audittrail.nl. U heeft daarnaast altijd het recht om:

 • Uw gegevens die bij ons bekend zijn op te vragen en na te gaan voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • Uw gegevens door ons te laten corrigeren, aanvullen, afschermen of verwijderen.

U ontvangt binnen één werkweek een reactie van ons.

 

Wijzigingen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen; op die manier kunnen we u altijd goed blijven informeren. Om op te hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw gegevens omgaan raden we u aan om deze verklaring zo nu en dan te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatste gewijzigd op 10 maart 2017.

 

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met:

Audittrail B.V.
Sisalbaan 5a
2352 AZ Leiderdorp
Postbus 263
071 – 747 17 17
mail@audittrail.nl

KvK Den Haag 62046039

 

Lees ook:

>Disclaimer

>Cookieverklaring