Bij Audittrail vinden we het belangrijk om kennis te delen. Door kennis over te dragen, kunnen organisaties namelijk zélf hun probleempunten oppakken. We delen kennis op verschillende manieren. Eén van de manieren is via onze kennissessies via Kjenning. Kjenning is een opleidingsinstituut gericht op medewerkers van woningcorporaties. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat er goede, inhoudelijke privacysessies zijn voor woningcorporaties.

De privacy-kennissessies

Privacywetgeving & privacybewustzijn: dat gaat ver(der)!

Mag u een huurschuld telefonisch doorgeven aan een huurder of bewindvoerder? Mag u zomaar een kopie huurcontract meegeven als uw huurder daarom vraagt bij de balie? Hoe bewust bent u en zijn uw collega’s van privacy en werken zij ook privacy-bewust? En hoe zorgt u dat tijdelijke collega’s ook zorgvuldig handelen?

Tijdens deze training verduidelijkt één van onze privacy-expert de privacywetgeving. Deze training biedt u concrete handvatten binnen een helder kader van wat er (wettelijk) van u wordt verwacht en wat u hiervoor moet doen. Maar ook wat haalbaar is, want uw bedrijfsprocessen moeten ook doorgaan! Ook wordt veel aandacht besteed aan het bewustzijn van u en uw collega’s. Want al heeft u uw ICT nog zo dichtgespijkerd, het gedrag van medewerkers is een cruciale sleutel voor een succesvol privacy-bewuste corporatie.

Meer info/ aanmelden

Privacywetgeving & compliance voor bestuur en toezicht

Privacy en het onderwerp compliance zijn sinds de strakke privacywetgeving nauw met elkaar verbonden. Wat is er veranderd? Wat gaat volgend jaar nog veranderen en vooral: hoe belangrijk en ingrijpend zijn deze ontwikkelingen voor de corporatie? Hoe staat het met het privacybewustzijn van de organisatie en wat is de impact op compliance en de rol van de RvC rondom privacywetgeving? Duidelijk is dat u er niet bent met het af en toe beoordelen en in kaart brengen van de rechtmatigheid van de gegevensverwerking…

Deze kennissessie Privacywetgeving & compliance biedt u naast inzicht in geldende wetgeving ook concrete handvatten. Handvatten binnen een helder kader wat er (wettelijk) van u wordt verwacht en wat u hiervoor moet doen vanuit uw rol als bestuurder en/of toezichthouder. Maar ook wat haalbaar en realistisch is. Want de bedrijfsprocessen moeten ook doorgaan!

Meer info/ aanvragen

Niet interessant voor nu?

Ga ons dan volgen, zodat u ons niet uit het oog verliest.

<div>Icons made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0" target="_blank">CC 3.0 BY</a></div> <div>Icons made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0" target="_blank">CC 3.0 BY</a></div> <div>Icons made by <a href="http://www.flaticon.com/authors/vectors-market" title="Vectors Market">Vectors Market</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0" target="_blank">CC 3.0 BY</a></div>

Interessant voor iemand anders?

Deel de privacy-sessies van Audittrail & Kjenning met uw netwerk.

<div>Icons made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0" target="_blank">CC 3.0 BY</a></div> <div>Icons made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0" target="_blank">CC 3.0 BY</a></div> Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY Icons made by Chanut is Industries from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Andere partners

Benieuwd met wie Audittrail verder samenwerkt? Bekijk hieronder de partners en wat we gezamenlijk aanbieden.

Partners van Audittrail - Mavim | Audittrail (2017)
Aegolius | Audittrail | 2018
Logo Phishingtest.nl
Samenwerking Mavim & Motion10 - Partners