Veel organisaties die een software instrument kiezen om in een bepaalde behoefte te voorzien hebben naast goede inrichting en training vaak inhoudelijke kennis en expertise nodig om maximaal rendement uit hun investering te halen.

Om een organisatie dan ook te laten navigeren binnen de juiste operationele kaders hebben Naris en Audittrail samengewerkt aan een aantal templates om de klant sneller en beter op weg te helpen.

Het softwareplatform van Naris biedt, samen met de templates van Audittrail, een kant en klare oplossing voor klanten om Assurance af te geven rondom compliance. De focus ligt hierbij met name op de AVG, BIC, BIO en het SURF toetsingskader.

Normen, maatregelen, audits en assessments rondom deze normen zijn het startpunt geweest voor het ontwikkelen van de gecombineerde oplossing van Naris en Audittrail. De cyclische aanpak stelt organisaties in staat om periodiek de status van de organisatie op te halen en stappen te maken om te verbeteren. De experts van Naris en Audittrail kunnen u bijstaan om deze cycli op te zetten, te verdiepen en het vertrouwen in uw organisatie te borgen.

Naris

Organisaties sturen meestal op basis van harde data, historie en ervaringen en de constanten. Hierdoor is er veel aandacht voor betrouwbaarheid van data en controle, gekleurd door ervaring, een mate van subjectiviteit en het belang van de persoon, afdeling of organisatie.

Door een toenemende dynamiek in de markt waar een organisatie in opereert, de toegenomen vraag naar transparantie door toezichthouders en klanten en de exponentiële digitalisering is data en controle alleen niet meer het antwoord. 

Organisaties willen op basis van harde én zachte data achteruitkijken én vooruitkijken, en constanten én variabelen sturen op de 3 belangrijke vragen voor organisaties:

  1. Hoe veerkrachtig is onze organisatie?
  2. Hoe garanderen wij de waarde van onze organisatie?
  3. Zijn wij gerechtigd tot onze bedrijfsvoering?

Deze vragen gaan verder dan inzicht in de financiële buffer of het continueren van het bestaande bedrijfsmodel of alleen kwaliteitsmanagement. Zachte data op basis van bijvoorbeeld expertise, de omkering van risico in kansen, compliance als onderscheidend vermogen naar de markt, controle en Assurance dienend aan verbetering en advisering is de rol die NARIS in uw organisatie kan pakken zodat u verzekerd en in vertrouwen, met lef, stuurt.

Naris is marktleider in Nederland op het gebied van Governance, Risk en Compliance software. Met het softwareplatform van Naris kan uw organisatie sturen op de doelen die van belang zijn, vertrouwen afgeven over de wijze van opereren en de veerkracht vergroten. Kortom: Sturen met Lef!

Andere partners

Benieuwd met wie Audittrail verder samenwerkt? Bekijk hieronder de partners en wat we gezamenlijk aanbieden.

Partners van Audittrail - Mavim | Audittrail (2017)
Partners van Audittrail - Kjenning | Audittrail (2017)
Logo Phishingtest.nl
Sensus
BDO