Sinds 2015 is Audittrail een Mavim Solution Partner. Audittrail heeft samen met Mavim het Mavim ISMS en Mavim AVG/ GDPR gebouwd. Met onze specialisten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en de software van Mavim zijn we gekomen tot twee praktische frameworks. We zijn zeer trots op deze frameworks! :-) De verzameling van informatie in het framework geeft inzicht in de huidige staat van de organisatie en geeft inzicht in waar de organisatie mee aan de slag moet om het beoogde doel te behalen. Ideaal om het complete overzicht te behouden!

Mavim ISMS-framework

Mavim AVG-framework

Informatie is het kostbaarste goed dat uw organisatie in haar bezit heeft. Het kwijtraken van informatie kan resulteren in financiële- en imagoschade. Daar zit geen enkele organisatie op te wachten. Maar: wat moet er allemaal gebeuren? Wiens verantwoordelijkheid is het? En waar liggen de grootste risico’s? Het ISMS brengt inzicht en overzicht.

Het Mavim ISMS-framework is een uiterst krachtig hulpmiddel voor het in kaart brengen van het geheel aan maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen. Deze maatregelen kunnen in het ISMS framework op eenvoudige wijze worden gekoppeld aan de informatie, risico’s, bedrijfshulpmiddelen, normeringen, maar ook de bedrijfs- en IT-processen. Dit verschaft inzicht in de aard van de maatregelen en de mate van beveiliging van informatie.

De informatie in het Mavim ISMS-framework is eenvoudig te rapporteren aan stakeholders en toezichthouders en kan door publicatie naar een intranetomgeving, SharePoint of Office 365 portal simpel voor alle betrokkenen toegankelijk worden gemaakt.

 

De voordelen van het Mavim ISMS-framework

 • zorgt voor een continue verbetering van informatiebeveiliging door middel van de PDCA-cyclus;
 • creëert inzicht en overzicht door de gelegde relaties tussen onderwerpen, zodat de organisatie in kan spelen op veranderingen;
 • helpt om de beveiligingsrisico’s op eenvoudige wijze te identificeren;
 • geeft op een effectieve manier inzicht in de geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen;
 • creëert een basis voor certificering van informatiebeveiliging zoals ISO 27000 en NEN;
 • zorgt voor minder kosten als gevolg van verbeterde operationele controle en verliesbeheersing.

Het is belangrijk dat organisaties hun privacygevoelige gegevens beschermen. Niet alleen om identiteitsfraude, imago- en financiële schade te voorkomen, maar ook om te voldoen aan de privacywetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt op 25 mei 2018 van toepassing. Autoriteit Persoonsgegevens zal vanaf dat moment de AVG gaan handhaven.

Het Mavim AVG-framework biedt inzicht in de compliancy aan de privacywetgeving. Het framework bevat alle 99 artikelen en 173 gronden (of verordeningen) uit de AVG. Per artikel en grond kan worden aangegeven of de organisatie voldoet.

Eén van de onderdelen in de AVG-framework is het verwerkingenregister. Het register wordt per proces of per processtap vastgelegd in het framework aan de hand van de veldensets. Daarnaast bevat het framework standaard beheersmaatregelen om te helpen aan te voldoen aan de wetgeving en kunnen er per bedrijfsproces  PIA’s (Privacy Impact Assessment) worden uitgevoerd.

Op basis van verschillende veldensets kunnen managementrapportages worden gegenereerd die de status en mate van ‘in control zijn’ weergeven. Daarmee voldoet men aan het wettelijk vereiste om inzicht en overzicht in de gegevensverwerkingen te hebben.

Organisaties kunnen zelf kiezen voor een ‘gevuld’ of een ‘leeg’ framework. Met het gevulde framework (management module) beschikt de organisatie over standaard content zoals een privacy statement, verwerkersovereenkomst en PIA waarmee de organisatie snel aan de slag kan.

 

De voordelen van het Mavim AVG-framework

 • biedt overzicht en inzicht in de compliancy aan de wetgeving;
 • maakt de status en de mate van beheersing duidelijk;
 • zorgt voor continue betere compliancy aan de wetgeving door middel van de PDCA cyclus;
 • verschaft transparantie voor de toezichthouder;
 • is eenvoudig in te bedden in de gehele organisatie;
 • creëert inzicht en overzicht door de gelegde relaties tussen onderwerpen, zodat u in kunt spelen op veranderingen.

Meer informatie over het Mavim ISMS-framework

Meer informatie over het Mavim AVG-framework

Vraag een demo aan voor Mavim ISMS- en/of AVG-framework!

Mitchel Kooyman - Mavim - Audittrail - 2017

Behoefte aan een vliegende start?

Dan is de Quickstart ISMS/ AVG (GDPR) Implementatie de oplossing! Audittrail en Mavim helpen organisaties met het in kaart brengen van hun informatiebeveiligings- en/of privacy-niveau en plaatsen dit in het desbetreffende framework. Zo heeft de organisatie direct een duidelijk en overzichtelijk vertrekpunt!

Benieuwd naar de Quickstart? Download dan hieronder de factsheet!

Downloaden factsheet Quickstart ISMS Implementatie (ISO27002)

Downloaden factsheet Quickstart ISMS Implementatie (BIC)

Downloaden factsheet Quickstart AVG Implementatie

Niet interessant voor nu?

Ga ons dan volgen, zodat u ons niet uit het oog verliest.

<div>Icons made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0" target="_blank">CC 3.0 BY</a></div> <div>Icons made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0" target="_blank">CC 3.0 BY</a></div> <div>Icons made by <a href="http://www.flaticon.com/authors/vectors-market" title="Vectors Market">Vectors Market</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0" target="_blank">CC 3.0 BY</a></div>

Interessant voor iemand anders?

Deel het Mavim ISMS en AVG met uw netwerk.

<div>Icons made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0" target="_blank">CC 3.0 BY</a></div> <div>Icons made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0" target="_blank">CC 3.0 BY</a></div> Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY Icons made by Chanut is Industries from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Andere partners

Benieuwd met wie Audittrail verder samenwerkt? Bekijk hieronder de partners en wat we gezamenlijk aanbieden.

Aegolius | Audittrail | 2018
Partners van Audittrail - Kjenning | Audittrail (2017)
Logo Phishingtest.nl
Samenwerking Mavim & Motion10 - Partners