Het continue doel van onderwijsinstellingen is om scholieren zo goed mogelijk op te leiden. Nieuwe ideeën, middelen en technieken maken dit mogelijk.

Persoonlijke ontwikkeling

Het wordt al een tijd geroepen: weg met de standaardvakken, op naar personalisatie. Met Onderwijs2032 is er ruimte voor verdieping en verbreding op basis van capaciteiten en interesses van scholieren. Deze personalisatie gaat zorgen voor complexere processen.

Digitalisering

Onderwijsinstellingen speelden al vroegtijdig in op de digitalisering. Al verschilt de implementatie per instelling. Wat voor de meeste onderwijsinstellingen wel geldt, is dat ze met digitalisering nog niet in de volwassenheidsfase zitten . Een veelvoorkomend knelpunt is de lage adaptie van ICT-middelen door veel docenten.

Informatiebeveiliging

Onderwijsinstellingen focussen zich meer op het gebruik van de nieuwe, interessante middelen in de klas, dan op de beveiliging ervan. Er wordt minimaal gekeken naar de risico’s die het met zich meebrengt, met name op microniveau. Daarnaast hebben onderwijsinstellingen veel (privacygevoelige) informatie van leerlingen. De bescherming van deze gegevens op integrale wijze behoeft nog de nodige aandacht binnen de sector onderwijs.

Klantcase

Opdrachtgever

Onderwijsinstelling in Noord-Holland.

Vraag

De opdrachtgever wenste inzicht te krijgen in het functioneren van een kleine IT-afdeling.

Resultaat

Audittrail heeft een rapport opgesteld waarbij theoretisch en praktisch inzicht is gegeven in de wijze waarop de IT-afdeling functioneert en georganiseerd is. Daarbij ontving de instelling uitgebreid advies met het oog op de toekomst.