Onderwijsinstellingen hebben als doel om iedere leerling voor te bereiden op leven en werken in de 21e eeuw. De inzet van ICT in de school is hier een belangrijk onderdeel van.

Onderwijs op maat

Iedere leerling heeft zijn eigen talenten. Onderwijsinstellingen streven er steeds meer naar om leerlingen de ruimte te bieden hun eigen talenten te ontplooien en onderwijs te volgen dat hier op aansluit. Gepersonaliseerd leren wordt mogelijk door slimme inzet van technologie. Het biedt leerlingen de ruimte om eigen leertrajecten te volgen, maar helpt schoolbesturen en leerkrachten tevens om voortgang inzichtelijk te houden en de administratieve last te verminderen.

Digitaal leren

Onderwijsinstellingen zijn al geruime tijd aan de slag met de inzet van digitale middelen voor het onderwijs, denk aan: volgsystemen, elektronische leeromgevingen en digitale toetsen en methodes. Maar op veel onderwijsinstellingen is ICT nog niet volledig ingebed. Het gaat immers niet alleen om het inzetten van techniek, maar ook om het ontwikkelen van vaardigheden en een ‘digitaal bewustzijn’ onder docenten.

Hierbij hoort ook aandacht voor de vraag welke gegevens een docent mag uitwisselen en hoe hij alle persoonlijke informatie over leerlingen zo goed mogelijk kan beschermen, zonder dat dit het onderwijsproces belemmert.

Veilig leren!

De inzet van ICT brengt ook nieuwe vraagstukken met zich mee. Hoe garandeert een onderwijsinstelling dat de groeiende hoeveelheid data veilig behandeld wordt? Hoe bewaken we alle persoonlijke gegevens van leerlingen die digitaal opgeslagen zijn? Wat moeten we doen als een systeem uitvalt? Hoe beschermen we onze ICT omgeving goed, zonder dat het onderwijsproces wordt belemmerd? Digitaal leren gaat hand in hand met veilig leren. Veel onderwijsinstellingen herkennen de zorgen, maar vinden het lastig hier goede invulling aan te geven.

Klantcase

Opdrachtgever

Onderwijsinstelling in Noord-Holland.

Vraag

De opdrachtgever wenste inzicht te krijgen in het functioneren van een kleine IT-afdeling.

Resultaat

Audittrail heeft een rapport opgesteld waarbij theoretisch en praktisch inzicht is gegeven in de wijze waarop de IT-afdeling functioneert en georganiseerd is. Daarbij ontving de instelling uitgebreid advies met het oog op de toekomst.