Juist of onjuist: gebruikt u de juiste termen uit de privacywetgeving?

Door oktober 25, 2017Privacy

Juist of onjuist: kent u de juiste termen uit de privacywetgeving? | Audittrail (2017)

Het is algemeen bekend dat wetteksten niet zeer leesbaar zijn. De tekst is stug en er staan vaak onduidelijke of onbekende termen in. Bij Audittrail vertalen we de wettekst zo goed mogelijk en zorgen we ervoor dat we de regels omzetten naar praktische actiepunten. We merken dat er veel woorden en termen zijn die onjuist gebruikt worden. Om daar voor eens en altijd duidelijkheid over te hebben, stelden wij deze woordenlijst op. Ook leuk om naar een collega, die wel eens die fout maakt, door te sturen. ;-)

 

Juist of onjuist? Algemene Verordening Gegevensbescherming

Correct! De Algemene Verordening Gegevensbescherming, vaak afgekort tot AVG, wordt per 25 mei 2018 gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. In het Engels wordt deze wetgeving de General Data Protection Regulation genoemd, afgekort de GDPR. De AVG en de GDPR zijn dus inhoudelijk dezelfde wetgeving. Termen die ook regelmatig voorbij komen zijn: de Europese of internationale privacywetgeving en de privacyverordening. Deze zijn uiteraard prima te gebruiken, maar zijn niet de juiste term voor de wet waar u het over heeft.

De term Wet bescherming persoonsgegevens, afgekort Wbp, is uiteraard ook correct. De Wbp is de huidige Nederlandse privacywetgeving, maar vervalt op 25 mei wanneer de AVG van toepassing wordt.

 

Juist of onjuist? Bewerker en bewerkersovereenkomst

Op dit moment is de term bewerker juist! In de wettekst van de AVG is de term ‘bewerker’ echter ingeruild voor de term ‘verwerker’. Met het oog op de toekomst raden we aan om ook al vanaf nu de term ‘verwerker’ en ‘verwerkersovereenkomst’ te gebruiken. Dat scheelt weer aanpaswerk. :-)

 

Juist of onjuist? Wet Meldplicht Datalekken

Deze zien en horen we vaak terugkomen. Deze term is echter onjuist! Sinds 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens aangepast. De Meldplicht Datalekken is in deze wetgeving een nieuw onderdeel het is dus geen losstaande wet.

 

Juist of onjuist? Verwerkingsverantwoordelijke

Deze term is juist. In de wettekst van de AVG wordt ‘verwerkingsverantwoordelijke’ gebruikt in plaats van de term ‘verantwoordelijke’ welke werd gebruikt in de Wbp. Ook bij deze term: pas deze term tijdig toe.

 

Juist of onjuist? Privacy Impact Assesment

Nog eventjes goed, maar vanaf 25 mei 2018 onjuist. Gebruik in plaats van PIA ‘DPIA’: Data Protection Impact Assessment. De Nederlandse term voor Data Protection Impact Assesment is ‘Gegevenseffectenbeoordeling’. De inhoud van de DPIA is precies hetzelfde als de PIA; alleen de naam wijzigt.

 

Vragen over termen uit de privacywetgeving?

Heeft u vragen over bepaalde termen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming of Wet bescherming persoonsgegevens? Deel uw vraag met ons! We vinden het leuk om te helpen bij het begrijpen en juist gebruiken van termen uit de privacywetgeving. ;-)

Up-to-date blijven? Meld u dan aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief

One Comment

Plaats een reactie