Implementatieagenda voor alle overheidsorganisaties in de maak

ImplementatieagendaHet programma Digitaal 2017 van de ministeries Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Wonen en Rijksdienst coördineren de totstandkoming van de implementatieagenda. De implementatieagenda zal gelden voor alle verschillende ‘families’: provincies, gemeenten, waterschappen, beleidsdepartementen, kleine en grote uitvoeringsorganisaties.

De implementatieagenda voor de digitale dienstverlening zal voor de komende jaren belangrijke stappen identificeren. Voor elke ‘familie’ wordt aangegeven welke hoofdactiviteiten de komende jaren gaan plaatsvinden (om invulling te geven aan de toezegging in het regeerakkoord dat burgers en bedrijven in 2017 digitaal hun zaken met de overheid kunnen doen).

De rode draad voor deze agenda is het gebruiksvriendelijker maken van de eigen websites. Dit betreft voornamelijk het beter aansluiten op en gebruikmaken van gemeenschappelijke portals en voorzieningen. Op dit moment hebben de organisaties veel digitale verschillen onderling. Het is de bedoeling dat de portals en voorzieningen verder gaan aansluiten, om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven de informatie van alle overheden overzichtelijk bij elkaar hebben staan en eenvoudig digitaal zaken met de overheid kunnen doen. De hoofdactiviteiten worden vervolgens verder toegespitst voor de individuele overheidsorganisaties.

Zet het in de agenda: begin september bespreekt de Regieraad Dienstverlening de concept implementatieagenda.

Bron: Digitale Overheid

Plaats een reactie