Iedere organisatie wil haar risico’s kennen om hier adequaat op te kunnen sturen. Niemand wil immers voor vervelende verrassingen komen te staan. In veel organisaties wordt er al aan risicomanagement gedaan, maar vaak blijft het beperkt tot silo’s en losse initiatieven. Weinig overzicht, geen koppeling met beleid of strategie, en niveauverschillen tussen afdelingen. Daarbij wordt risicomanagement als moeilijk en moeizaam ervaren. De Audittrail aanpak maakt risicomanagement makkelijk te begrijpen en goed in te richten.

procesoptimalisatie

Risicomanagement

Risicomanagement is essentieel voor een sterke organisatie met een sterke toekomst. Het is een aanvulling op het beleid, de visie en de doelstellingen van de organisatie. Risicomanagement legt de basis voor een gedegen business-continuity strategie. Het is belangrijk dat iedereen dezelfde visie heeft op het mitigeren van risico’s, op alle onderwerpen.

En dat zijn er nogal wat: van regelgeving tot medewerkers, producten, en zo verder. Een goed ingericht systeem van risicomanagement zorgt ervoor dat u als organisatie weet wat u te wachten staat en hoe u hierop anticipeert. Waar geeft u wel geld aan uit en waar niet? Bovendien maakt u met een effectief risicomanagementsysteem een efficiëntieslag.

Strategische risicosessie

Om tot een goede opzet van risicomanagement te komen nemen wij directie, MT en andere stakeholders mee op risicoavontuur. We gebruiken het  beproefde COSO II model, maar dan alleen de essentie van dat model, zonder alle poespas. We bepalen samen de risicobereidheid voor de diverse onderdelen van uw organisatie en laten dit aansluiten op beleid en visie. Daarop verzamelen we de risico’s en gaan kijken in hoeverre die een bedreiging vormen voor de continuïteit van uw organisatie. En natuurlijk wat u eraan wil doen.

Aan het eind van de sessie presenteren wij overzichtelijk de uitkomsten van de sessies, zodat u gedegen besluiten kunt nemen. Welke risico’s wilt u beperken en neemt u maatregelen op, en welke risico’s accepteert u juist? Met deze uitkomsten kunt u zelf aan de slag om risico’s aan te pakken en het proces in te richten. Natuurlijk kunnen onze risicomanagementexperts ook ondersteunen om samen risicomanagement op de kaart te zetten binnen de organisatie.

Voordelen

  • Effectieve en integrale beheersing;
  • Effectievere en efficiëntere processen;
  • Verhoogde compliance en control;
  • Heldere aanpak;
  • Koppeling mogelijk met auditframework.

Meer weten?

Wilt u meer informatie of eens in gesprek met ons over wat wij voor u kunnen betekenen? Vul dan onderstaand contactformulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of bel direct naar 071-7471717 om met een van onze consultants te spreken.