Zowel bij de netbeheerders als bij de energieleveranciers worden technologische ontwikkelingen beoordeeld en doorgevoerd.

Energiesector op zijn kop

Als het gaat om maatschappelijke en technologische ontwikkelingen staat deze sector op zijn kop. Thuisproductie was onvoorstelbaar en nu steeds meer gemeengoed. Daarnaast is een toenemende afhankelijkheid van elektriciteit op te merken die zelfherstellende netten onmisbaar maakt. Deze ontwikkeling zal zich in hoog tempo voortzetten.

Smart grids

De komst van smart grids is ingezet, ook om de thuisproductie in goede banen te leiden. Waar opwekking veel eist van het net, zal ook het verbruik meer eisen, bijvoorbeeld door de toename van het aantal elektrisch aangedreven auto’s. Dit zal grote consequenties hebben voor de overige Operationele Technologie (zoals SCADA-systemen).

Vraag en aanbod

Kennis van de eigen assets, maar ook goede klantinformatie zal van belang zijn om de vraag en het aanbod beter te voorspellen.

Toename maatregelen security & compliance

Als het gaat om security en de mogelijke gevolgen van een black-out, zullen maatregelen alleen maar toenemen. Tegelijk spelen ook de regels rondom de Chinese walls en de bijbehorende governance en compliance een grote rol.

Klantcases

Opdrachtgever

Grote netbeheerder in Zuid-Holland.

Vraag

”Hebben jullie iemand die ons, met name praktisch en organisatorisch, kan ondersteunen bij een externe audit Privacy & Security op de Slimme Meterketen?”

Resultaat

Eén van onze auditors heeft gedurende een aantal maanden via verschillende kanalen de benodigde documentatie verzameld en gerubriceerd, de procesgang bewaakt, en de documentatie voor de externe auditor toegankelijk gemaakt.