Beveiliging persoonsgegevens

Gemeenten hebben een grote verantwoordelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens. Op grond van wettelijke taken beheert de gemeente veel persoonsgegevens van burgers, onder andere gegevens over werk, inkomen en zorg. Dit zijn veelal gevoelige persoonsgegevens en burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. Gemeenten hebben vanaf 25 mei 2018 de plicht om de gegevensbescherming en -verwerking in overeenstemming  met de AVG te brengen. Eén van de verplichtingen is het aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Alle decentrale overheden zijn verplicht om een FG aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken.

Decentralisatie en privacy

Privacy is een complex onderwerp bij decentrale overheid, dit komt bijvoorbeeld door decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten. Het is ook complex omdat gemeenten afhankelijk zijn van leveranciers en omdat gemeenten actief zijn in verschillende wetsdomeinen. Daarbij spelen de technologische ontwikkelingen ook nog een rol in privacy. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat privacy een onderwerp is waar de gehele gemeentelijk organisatie mee te maken heeft.

Digitalisering

Overheden hebben geen andere keus dan om te blijven digitaliseren. Er wordt van hen verwacht dat zij een voorbeeld zijn op het gebied van ICT en dat uit zich o.a. in applicaties. Door deze digitalisering en het toenemende aantal applicaties zal rationalisatie van dat landschap en APM gaan toenemen.