Financiën

De financiën van de overheden verschillen sterk. De provincies doen het aardig, met hun aanzienlijke financiële reserves en lage schuldpositie. Bij de waterschappen is het andersom: een hoge schuldpositie en een lage reservepositie. De crisis heeft verregaande consequenties gehad bij gemeenten. Alleen al op de Grondexploitaties  zijn veel financiële middelen verdampt. Om de begroting en jaarrekening goed in de gaten te houden, heeft het BBV wijzigingen doorgevoerd om de resultaten beter met elkaar te kunnen vergelijken.

Decentralisatie gemeenten

De overheid heeft als regelgever niet stil gezeten. Denk hierbij aan de decentralisering die onlangs een feit is geworden. Daarmee en daarbij komen de toenemende bezuinigingen terwijl van gemeenten wordt verwacht dat zij meer taken uit gaan voeren. Daarnaast bezitten gemeenten door deze beweging nog meer privacygevoelige gegevens van inwoners. Daarmee wordt het belang van naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en informatiebeveiliging steeds belangrijker.

Digitalisering

Overheden hebben geen andere keus dan om te blijven digitaliseren. Er wordt van hen verwacht dat zij een voorbeeld zijn op het gebied van ICT en dat uit zich o.a. in applicaties. Door deze digitalisering en het toenemende aantal applicaties zal rationalisatie van dat landschap en APM gaan toenemen.

Shared service centers & fusies

We verwachten een groei van Shared Service Centers en gemeentelijke fusies. Daarnaast zal samenwerking met voorheen onbekende partners meer gemeengoed worden. Hierbij valt (juist) ook te denken aan corporaties – waar de gemeenten al prestatieafspraken mee moeten hebben – netbeheerders, waterbedrijven, zorgverzekeraars en meer.