Bewustzijn onder medewerkers is het belangrijkste element in privacy en informatiebeveiliging. Uit onderzoek blijkt dat menselijk handelen tot 80% van het aantal beveiligingsincidenten en datalekken veroorzaakt. Werken aan awareness zien we daarom als een continu proces. Door een organisatiebrede Awareness Campagne voor zowel privacy als informatiebeveiliging op te zetten mitigeert u een groot deel van dit risico.

Download onze productsheet via het formulier.

Awareness usb-test

Download onze productsheet