Bewustzijn onder medewerkers is het belangrijkste element in privacy en informatiebeveiliging. Uit onderzoek blijkt dat menselijk handelen tot 80% van het aantal beveiligingsincidenten en datalekken veroorzaakt. Werken aan awareness zien we daarom als een continu proces. Door een organisatiebrede awareness campagne voor zowel privacy als informatiebeveiliging op te zetten mitigeert u een groot deel van dit risico.

Awareness usb-test

Van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam

Samen met u zetten we een awareness campagne op waarbij zowel huidige als toekomstige nieuwe medewerkers bewust worden van de risico’s binnen uw organisatie, en hoe ze daar verstandig mee omgaan. Activiteiten op het gebied van bewustwording wordt een integraal onderdeel van de interne communicatiekalender. Daarbij richten wij ons op twee fases:

 • Initieel: Bij de start van de awareness campagne worden alle huidige medewerkers geïnformeerd. Hierbij is het belangrijk om van onbewust onbekwaam naar een mate van bewust bekwaam te raken. De gebruikte toon past binnen de cultuur van de organisatie. Zo raken medewerkers bekend met de materie, (her)kennen zij risico’s en incidenten en weten zij wat het gewenste gedrag is.
 • Onderhoud: Wanneer de huidige medewerkers bekend zijn met de do’s en don’ts van informatiebeveiliging en privacy moeten ook nieuwe medewerkers zo snel mogelijk ‘op snelheid’ gebracht worden.
Onbewust onbekwaam
Bewust onbekwaam
Onbewust bekwaam
Bewust bekwaam

Wat betekent dit voor u?

Door deze integrale aanpak zorgt u er niet alleen voor dat uw medewerkers en interne organisatie op de hoogte is van het beleid omtrent privacy en informatiebeveiliging, u geeft ook externe stakeholders het vertrouwen dat uw organisatie bewust omgaat met uw compliance vraagstukken.

Lees ook eens deze klantcase over een internationale awarenesscampagne die we mochten uitvoeren.

De Awareness Campagne kan bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Kick off: Kennissessie MT en lancering campagne
 • Toolkits (voor afdelingssessies). De inhoud bestaat uit: checklist + stickers + toelichting op de toolkit-sessie per afdeling.
 • Beeldmerk voor de informatiebeveiligings- en/of privacycampagne
 • Berichten met verschillende thema’s voor op intranet en/of in de nieuwsbrief
 • Posters met verschillende thema’s.
 • Bureaubladachtergronden met verschillende thema’s.
 • Nieuwsbericht voor op de website
 • Stakeholder bericht (algemeen)
 • Leveranciers bericht (algemeen)

Voordelen

 • Werken aan organisatiebreed bewustzijn
 • Langdurige campagne zorgt voor breed draagvlak
 • Van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam
 • Vertrouwen in de organisatie borgen

Meer weten?

Wilt u meer informatie of eens in gesprek met ons over wat wij voor u kunnen betekenen?? Vul dan onderstaand contactformulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Of bel direct naar 071-7471717 om met een van onze consultants te spreken.