Voorbereid op de privacywetgeving met AVG-workshops van experts!

Door september 1, 2017Privacy

Benieuwd naar huidige kennissessies? Kijk onderaan onze homepagina.

Over acht maanden is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Dit betekent dat organisaties aan meer regels moeten voldoen dan bij de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Daarbij geldt ook bij deze wetgeving dat er flinke boetes kunnen worden gegeven bij het niet naleven van de AVG. We zien graag dat organisaties weten wat ze te wachten staat en dat ze weten wat ze kunnen doen om te voldoen aan de wetgeving. Daarom slaan Nováccent, BeOne Development en Audittrail de handen ineen en organiseren we verschillende AVG-workshops waarmee u zich kunt voorbereiden op de wetgeving.

Goed voorbereid op de privacywetgeving met AVG-workshops van experts | AudittrailDe Algemene Verordening Gegevensbescherming is op verschillende manieren te zien en zal ook op meerdere manieren aangepakt moeten worden. Daarom hebben we ze ook losgekoppeld en verzorgen we verschillende workshops. De workshops bestaan niet alleen uit kennisdeling van de experts, maar ook juist uit het praten met andere organisaties en het op een-op-een kunnen praten met een partij die verstand heeft van de AVG.

 

De volgende workshops worden georganiseerd:

 • De AVG en bewustwording |  di 17 oktober 09.00-13.30
 • De AVG als organisatorisch vraagstuk |  di 24 oktober 09.00-13.30
 • De AVG als juridisch vraagstuk |   di 31 oktober 09.00-13.30
 • De AVG en onderliggende techniek |  di 7 november 09.00-13.30
 • De AVG en Office 365 |  di 14 november 09.00-13.30  (kosteloos indien u aan minimaal 1 van de andere workshops deelneemt)

 

Het programma van het workshop ziet er als volgt uit:

 • 09:00 – 09:30           Ontvangst
 • 09:30 – 11:00           1e deel
 • 11:00 – 11:15           Pauze
 • 11:15 – 12:30           2e deel
 • 12:30 – 13:30           Lunch & een-op-een-gesprekken met de specialist

Wat komt er tijdens de workshops aan bod?

De AVG en bewustwording

Rob Janssens van BeOne Development

De mens is de verbindende schakel. Een foute beslissing is zo genomen, een vergissing is zo gemaakt. Wat moeten medewerkers weten om verantwoord en veilig met persoonsgegevens te kunnen werken? Welke verantwoordelijkheid krijgen medewerkers? Hoe vaak moeten zij een training of update volgen om voldoende bewust te zijn over verantwoorde en veilige verwerking van persoonsgegevens? Wat is de beste manier om medewerkers bewust te maken?

De AVG als organisatorisch vraagstuk

Jan Jaap van der Neut van Nováccent

Uw organisatie moet het privacyvraagstuk en alle bijbehorende maatregelen inbedden in de dagelijkse activiteiten. Wat betekent dit voor de directie, de managers en de medewerkers? Wie dragen de verantwoordelijkheid voor (delen van) het privacyvraagstuk? Hoe past privacy binnen gestructureerd security management? Welke verantwoordelijkheden en afspraken zijn belangrijk met leveranciers? En wat nou als de organisatie alles in de cloud onderbrengt? Hoe werkt privacy door in beleid, procedures en werkafspraken? Wat wilt u weten om zekerheid over verantwoorde en veilige verwerking van persoonsgegevens te verkrijgen?

De AVG als juridisch vraagstuk

Joyce de Jong van Audittrail

De AVG legt een uitgebreid pakket aan juridische bepalingen op aan organisaties. Welke bepalingen zijn dit? Hoe zijn die te interpreteren en welke relaties bestaan er met andere wet- & regelgeving? Wat zijn persoonsgegevens? Hoe past de organisatie de regels toe in praktische situaties? Is een Functionaris Gegevensbeheer nodig of vereist? Wat is ‘privacy by design’? Welke eisen zijn er aan het recht op inzage, het recht op correctie of verwijdering, het recht op portabiliteit? Welke juridische bepalingen zijn onmisbaar in contracten met leveranciers? Wat zijn de definities? Wat is ‘passende’ beveiliging? En wanneer voldoet een

De AVG en onderliggende techniek

Stef Liethoff van Nováccent

Beleid, processen, procedures en medewerkers bepalen grotendeels het succes van de voorbereiding op de AVG. Echter, techniek speelt hierbij ook een belangrijke rol. De beveiligingstechniek ontwikkelt zich intensief en speelt ook sterk in op de toegenomen mobiliteit van medewerkers en het gebruik van eigen apparatuur. De eisen vanuit de wetgeving hebben bovendien hun effect op de technologie. Welke beveiliging is ‘passend’? Hoe pas je de beveiligingstechnologie toe?  Welke uitdagingen komen naar voren in het gebruik en het beheer van de technologie? Hoe moet de ‘organisatie privacy by design’ inrichten?

De AVG en Office 365

Stef Liethoff van Nováccent 

Steeds meer organisaties zijn bezig met de overstap naar Office 365 of hebben deze stap inmiddels al gemaakt. Microsoft heeft in februari dit jaar aangekondigd dat zij in ieder geval volledig AVG compliant zijn op 25 mei 2018 over al hun Cloud diensten die zij leveren. Wat betekent dat voor u? Voldoet u dan automatisch ook aan de AVG? Wat moet u additioneel nog doen, met andere woorden wat is uw verantwoordelijkheid? Wat biedt Microsoft u aan gereedschap om u hierbij te ondersteunen? Aan de hand van een casus uit de praktijk zal tijdens deze workshop duidelijk worden hoe u AVG compliant kunt worden met Office 365 in de Cloud. Deze workshop wordt u kosteloos aangeboden indien u minimaal één van de andere genoemde workshops afneemt.

Aanmelden & kosten

De kosten voor deelname aan de workshop(s) zijn als volgt:

 • Deelname aan 1 workshop: € 250,–
 • Deelname aan 2 workshops: € 425,–
 • Deelname aan 3 workshops: € 575,–
 • Deelname aan 4 workshops: € 675,–

 

Wilt u bij één of meerdere workshops aanwezig zijn? Meld u dan nu aan!

Plaats een reactie