Het gaat goed in de Nederlandse automotive markt. De groei in aantal verkopen van zowel nieuwe als gebruikte auto’s neemt sinds het dieptepunt in 2016 weer toe. Zo is de prognose voor 2018 dat de omzet binnen de sector met 1,4-1,6% zal toenemen. De meeste bedrijven zijn vooral gefocust op de productie en verkoop van auto’s, hierdoor worden zaken zoals ICT vaak geoutsourced en zijn privacy en informatiebeveiliging niet een primaire zorg.

Informatiebeveiliging en privacy

De meeste organisaties zijn op dit moment nog niet bezig met informatiebeveiliging en privacy. Organisaties lijken niet bekend te zijn met de risico’s en zien deze onderwerpen vermoedelijk alleen maar als business disabler. Hierdoor zien zij niet de mogelijke winst die behaald kan worden voor eigen bedrijfsvoering of kwaliteit voor de klant. De verwachting is dat de automotive-branche zich eind 2018 gaat inlezen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Digitalisering

Organisaties in de automotive-branche werken steeds meer digitaal. Dit betreft zowel het digitaliseren van de werkprocessen als de digitalisering van de voertuigen zelf. Met de introductie van deze digitalisering groeit de afhankelijkheid van de ondersteunende systemen. Door deze afhankelijkheid dienen de mogelijke risico’s geborgd te worden, in het belang van de organisaties zelf en de klanten die zij dienst verlenen. Om deze risico’s op een adequate manier te identificeren, analyseren, beoordelen en beheersen levert informatiebeveiliging velen mogelijkheden, wat zich dan weer uit in de kwaliteit van de dienstverlening.